Balonik
Regulaminy Happy Kiddo Balonik

1. Regulamin Ogólny

2. Regulamin Przyjęć Urodzinowych

1. W sali zabaw Happy Kiddo obowiązują zasady dobrej zabawy, wzajemnego szacunku i uprzejmości. Wszyscy uczestnicy, tj. rodzice/opiekunowie i dzieci traktowani są jednakowo.

2. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0 do 11 lat.

3. Dzieci oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani są zdjąć obuwie w szatni. W sali zabaw wszyscy przebywają bez względu na porę roku wyłącznie w skarpetkach lub rajstopach.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są o zdjęcie dzieciom wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów (tj. łańcuszki, kolczyki itp.) oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na sali dzieci.

5. W Sali zabaw dzieci pozostają pod opieką rodzica/ opiekuna.

6. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw oraz za szkody na mieniu i zdrowiu innych osób korzystających z sali zabaw.

7. Potwierdzeniem prawa do przebywania na Sali zabaw przez dziecko jest bilet zawarty na elektronicznej opasce . Prosimy o zachowanie biletu do czasu opuszczenia sali (nie dotyczy grup zorganizowanych). Na podstawie opaski elektronicznej rozliczany jest pobyt zgodnie z obowiązującym cennikiem. Po rozliczeniu pobytu opaskę pozostawia się u obsługi sali zabaw. Koszt zgubienia opaski wynosi 80 zł.

8. Z urządzeń sali zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obsługa sali zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń.

9. Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy pamiętać, że zabrania się:

- wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające,-- - nieprawidłowego zjeżdżania głową w dół, skakania i zbiegania ze zjeżdżalni,-- - nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni,-- - popychania osób współkorzystających z urządzeń sali zabaw,-- - wjeżdżania na konstrukcję pojazdami, wózkami oraz wnoszenia zabawek,-- - wynoszenia z sali zabaw jakichkolwiek ../include/ów jej wyposażenia,-- - wnoszenia do sali zabaw własnego jedzenia i napojów,-- - spożywania posiłków i napojów serwowanych w sali zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu miejscami.

10. W przypadku doznania urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie nie zostaną uznane za powstałe na terenie sali zabaw.

11. Za rzeczy pozostawione przez korzystających z sali zabaw, prowadzący salę zabaw nie odpowiada.
Regulamin Przyjęć Urodzinowych na sali zabaw Happy Kiddo

Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

1. Organizator: Sala zabaw „Happy Kiddo”

2. Uczestnik urodzin - dziecko w wieku 1-11 lat, które zostało zgłoszone do wejścia na salę zabaw; zaproszone starsze dziecko jeżeli korzysta z atrakcji, animacji w Sali zabaw.

3. Zamawiający - osoba która wpłaca zadatek na poczet przyjęcia urodzinowego oraz rezerwuje urodziny. Osoba, która ukończyła 18 lat i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w Sali zabaw.

Postanowienia ogólne:

1. Rezerwacja wstępna terminu przyjęcia urodzinowego może być dokonana osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

2. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem Sali Zabaw Happy Kiddo oraz Regulaminem Przyjęć Urodzinowych Sali zabaw Happy Kiddo.

3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 300 zł w recepcji Sali zabaw lub na rachunek bankowy:

Happy Kiddo - Katarzyna Kowalik, Joanna Kulawik spółka cywilna
Millennium Bank 18116022020000000527809587

4. Rezerwacja terminu przyjęcia - bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego ważna jest przez 3 dni kalendarzowe od momentu założenia rezerwacji wstępnej. W razie braku zadatku w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

5. Zadatek wpłacony jest przez Zamawiającego na konkretną datę, godzinę przyjęcia urodzinowego i jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z imprezy urodzinowej. W sytuacji przeniesienia przyjęcia urodzinowego na inną datę i organizacji urodzin w ciągu 2 miesięcy - zadatek nie przepada.

7. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje po zakończeniu przyjęcia gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Sali zabaw.

Przyjęcie:

1. Przyjęcie urodzinowe odbywa się w Sali zajęć, które znajdują się w Sali zabaw.

2. Przyjęcie urodzinowe zaplanowane jest na 2 godziny. Czas liczony jest od ustalonej godziny, nie od momentu zebrania się gości. W tym czasie udostępniany jest pokój urodzinowy oraz konstrukcja zabawowa Sali zabaw.

3. W pokoju urodzinowym dostępne są rzeczy zgodnie z wybranym pakietem urodzinowym.

4. Za uczestnika urodzin uważa się dziecko, które ukończyło pierwszy rok życia. Osoby powyżej 11 roku życia zaproszone na przyjęcie, korzystające z atrakcji i/lub animacji w Sali zabaw również uwzględniane są w rozliczeniu urodzin.

5. Liczba uczestników przyjęcia urodzinowego w pakiecie wynosi - z wyłączeniem jubilata/ solenizanta - 10 dzieci.

6. Każdy dodatkowy uczestnik powyżej 10 osób ponosi dodatkową opłatę zgodną z cennikiem.

7. W przypadku przyjęć urodzinowych z więcej niż jednym solenizantem/jubilatem do każdego pakietu należy doliczyć 100 PLN.

8. W okresie świąt, dni wolnych od nauki obowiązuje cennik weekendowy.

9. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie, mailowo bądź osobiście o zmianach dotyczących liczby gości, pakietu, dodatkowych atrakcji minimum 3 dni przed planowanym przyjęciem.

10. Poczęstunek może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.

11. Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego konfetti. Za tort urodzinowy przyniesiony osobiście Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność.

12. Gorące napoje (kawa, herbata, czekolada) serwowane są za dodatkową opłatą w znajdującej się na terenie kawiarni Sali zabaw.

13. W trakcie przyjęcia urodzinowego rezerwujemy maksymalnie do 10/12 miejsc siedzących w kawiarni Sali zabaw dla dorosłych gości przyjęcia urodzinowego. Powyżej tej liczby zostanie doliczona dodatkowa opłata w wysokości adekwatnej do większej liczby gości.

14. Sala zabaw zapewnia animatora do obsługi przyjęcia urodzinowego za dodatkową opłatą zgodną z aktualnym cennikiem.

15. Jeżeli Zamawiający przyjęcia wybiera pakiet podstawowy, który przewiduje SAMODZIELNE przygotowanie poczęstunku, Organizator udostępnia do 30 minut wcześniej miejsce w celu przygotowania poczęstunku. W przypadku poczęstunku dla rodziców Zamawiający sam przygotowuje ciasto i inne przyniesione przekąski. Organizator udostępnia miejsce, talerzyki, szklanki, sztućce. Organizator NIE KROI ciasta i nie obsługuje przyniesionych rzeczy.

16. Za zamówienie pizzy obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości ok. 50 zł ( w zależności od ilości sztuk) na zamówieniu, jest to koszt obsługi i serwisu. Jeżeli Zamawiający samodzielnie zamawia pizze, jest zobowiązany do samodzielnego poczęstunku gości. Organizator nie uczestniczy w serwisie.

17. W przypadku wyboru pakietu premium całokształt przygotowania, podania, serwisu jest po stronie Organizatora.

18. Jeżeli Zamawiający życzy sobie zabrać pozostałe po przyjęciu przekąski, powinien być uprzednio przygotowany. Organizator nie posiada opakowań na wynos.

Bezpieczeństwo:

1. Klienci zobowiązani są do stałej i należytej opieki biorąc pod uwagę stopień trudności korzystania z urządzeń, wiek, sprawność dziecka oraz zagrożenia wynikające z obecności innych dzieci korzystających z Sali zabaw.

2. Za bezpieczeństwo dziecka podczas przyjęcia urodzinowego odpowiedzialność ponosi osoba, która ukończyła 18 lat i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w Sali zabaw.

3. Dzieci uczestniczące w przyjęciu urodzinowym bez opiekuna, pozostają pod opieką Zamawiającego.

4. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania dziecka kończącego zabawę jego prawnemu opiekunowi lub osobie do tego upoważnionej.

5. Zamawiający opuszcza Salę zabaw po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w przyjęciu ich prawnym opiekunom.

6. W trakcie przyjęcia urodzinowego Sala zabaw pozostaje dostępna dla klientów indywidualnych.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Przyjęć Urodzinowych/Imieninowych zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sali zabaw Happy Kiddo.

8. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej www.happy-kiddo.pl i w sali stanowią integralną część Regulaminu.

Happy Kiddo Balonik
Dlaczego
Happy Kiddo? Więcej niż zabawa
Happy, bo wiemy, że u nas każdy może być szczęśliwy.
Dzieci przy zabawie, rodzice przy pysznej kawie.
Kiddo, bo każdy z nas ma w sobie coś z dziecka.
A poza wszystkim … pięknie nam się zrymowało.

Galeria zdjęć

  Galeria 01
  Galeria 02
  Galeria 03
  Galeria 04
  Galeria 05
  Galeria 06
  Galeria 07
  Galeria 08
  Galeria 09
  Galeria 10
  Galeria 11
  Galeria 12
Happy Kiddo - Katarzyna Kowalik,
Joanna Kulawik spółka cywilna.

NIP: 125 173 23 91
al. Jana Pawła II 49b lok 16
05-250 Radzymin
telefon: +48 797 680 780
e-mail: kontakt@happy-kiddo.pl


Copyright ©2023 Happy Kiddo s.c.,
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: CodeDeploy